Blog

Betónové zmesi

V betonárni Krupina - Stavebniny Dado používame DUNAJSKÝ ŠTRK, vysokokvalitný CEMENT z výrobne CRH Rohožník a stavebnú chémiu STACHEMA SLOVAKIA.

Mostová váha do 60ton - ciachovaná Slovenským metrologickým ústavom.

Jednotlivé skúšky typu vykonala oprávnená skúšobňa –TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ.

Vyhlásenie zhody podľa platnej STN – EN 206 - 1.

Vyrábame certifikované betónové zmesi:

Názov Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
Betónová zmes C 12/15 1m3 55.75 € 66,90 €
Betónová zmes C 16/20 1m3 60 € 72,00 €
Betónová zmes C 20/25 1m3 63 € 75,60 €
Betónová zmes C 25/30 1m3 66,25 € 79,50 €
Betónová zmes C 25/30, priesak 50mm 1m3 69,50 € 83,40 €
Betónová zmes C 30/37, priesak 50mm 1m3 73,50 € 88,20 €

K vyrobeným betónom firma automaticky zabezpečuje predpísané skúšky betónov (pevnosť, priesak, mrazuvzdornosť......). Množstevné zľavy na odber betónu  je možné dohodnúť individuálne s majiteľom firmy.  


Zákazníkom ponúkame aj špeciálne certifikované betóny vyšších tried, ktoré spĺňajú požiadavky na mrazuvzdornosť, odolnosť voči soliam a cestné betóny ako aj hydraulicky stmelené kamenivo.